EN

a

AKTUALNOŚCI

Wypłata zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariuszy bez opodatkowania zryczałtowanym PIT

9 marca 2023

W marcu 2023 roku Kancelaria Porębski i Wspólnicy z sukcesem zakończyła spór przed Wojewódzkim sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczący obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej wypłacanych komplementariuszom.

Dział podatkowy Kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Krzysztofa Smaliry skutecznie zaskarżył interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja dotyczyła pobierania przez spółkę komandytową jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w momencie wypłaty komplementariuszom zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki w trakcie trwania roku obrotowego.

W ocenie Kancelarii, spółka komandytowa nie jest zobowiązana do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od zaliczek wypłaconych komplementariuszom na poczet udziału w zysku w momencie dokonywania ich wypłaty przez spółkę.

Pierwotnie Dyrektor KIS w swojej interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem Kancelarii. Jednak po złożonej do WSA w Warszawie skardze na interpretację indywidualną Sąd przychylił się do stanowiska Kancelarii, jednocześnie uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną.

Opodatkowanie przedsiębiorców w polskim systemie prawnym to jeden z najważniejszych obszarów praktyki naszej Kancelarii. Popularnym w ramach tego obszaru praktyki zagadnieniem jest opodatkowanie wspólników spółek komandytowych, a w szczególności wygrany przez Kancelarię spór przed WSA w Warszawie wpisuje się w kształtowanie linii orzecznictwa korzystnej dla wspólników spółek komandytowych.