EN

a

Ochrona danych
osobowych

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jest poważną bolączką całego biznesu, a zwłaszcza branży e-commerce i firm ukierunkowanych na konsumentów. Największym problemem nie jest przy tym wdrożenie oderwanych od rzeczywistości, a wymaganych przepisami procedur wewnętrznych. Wyzwanie stanowi tworzenie baz danych, które w sposób niezakłócony będzie można wykorzystywać w celach marketingowych, zwłaszcza w komunikacji elektronicznej, a w razie potrzeby przenieść na inny podmiot. Wielu przedsiębiorców w sposób bardzo bolesny przekonało się co znaczy konieczność likwidacji bazy danych z kilkudziesięcioma tysiącami rekordów, ze względu na gromadzenie danych osobowych niezgodnie z prawem. Przygotowanie procesu przetwarzania danych osobowych przez naszą kancelarię eliminuje takie ryzyko.

>
Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż w szczególności:
  • Opracowujemy zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dla serwisów internetowych
  • Opracowujemy procedury wewnętrzne przetwarzania danych osobowych dla firm występujących zarówno w roli administratorów, jak i procesorów danych
  • Przygotowujemy umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Przygotowujemy rozwiązania dotyczące mailingu i innych form korzystania z danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Przygotowujemy umowy dotyczące tworzenia baz danych, licencji na korzystanie z baz danych oraz umowy przenoszące bazy danych
Z ważniejszych doświadczeń kancelarii w dziedzinie ochrony danych osobowych warto wymienić:
  • kompleksowe opracowanie zasad i przygotowanie dokumentów wewnętrznych oraz regulaminów i klauzul zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla jednego z największych portali internetowych w Polsce
  • opracowanie zasad i dokumentów przetwarzania danych osobowych dla organizatora festiwalu filmowego
  • opracowanie zasad i dokumentów przetwarzania danych osobowych dla międzynarodowej firmy medycznej
  • uczestnictwo w charakterze ekspertów z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej – organizacji przedsiębiorców z branży e-commerce, w pracach prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji dotyczących nowego unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, które zastąpić ma obecnie obowiązujące regulacje polskiego prawa

Przy kompleksowym wdrażaniu regulacji RODO kancelaria współpracuje z informatykami i specjalistami od technik zabezpieczeń.

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl