EN

a

PRAWO MEDIALNE

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc.

JESTEŚMY BIEGLI WE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH ZAGADNIENIACH.

>

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa medialnego i działalności marketingowej, gdyż w szczególności:

 • prowadzimy postępowania związane z procesem koncesyjnym dla nadawców radiowych i telewizyjnych
 • opracowujemy rozwiązania dotyczące zarządzania prawami autorskimi dla firm pozyskujących treści z różnych źródeł i udostępniających je w swoich serwisach internetowych
 • świadczymy pomoc prawną w związku z ochroną treści przed nielegalnym (pasożytniczym) wykorzystaniem
 • tworzymy i negocjujemy umowy o usługi reklamowe
 • tworzymy i negocjujemy umowy związane z produkcją audiowizualną, w tym z autorami utworów składowych i artystami wykonawcami
 • opracowanie zasad przetwarzania danych osobowych dla jednego z największych wydawnictw prasowych, posiadającego oprócz tytułów prasowych (papierowych) także portal złożony z wielu serwisów internetowych.
 • obsługę prawną wszystkich umów związanych z ogólnopolską, obejmującą wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe kampanią promocyjną dużego przedsiębiorcy, w tym umów zakupu czasu antenowego, umów związanych z produkcją spotów reklamowych i umów z agencjami reklamowymi

Z ważniejszych doświadczeń
kancelarii warto wymienić:

 • pełną obsługę prawną przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu muzycznego serwisu internetowego (w formule simulcasting oraz near-on-demand)
 • przygotowanie kompletu analiz i wzorów dokumentów dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu serwisu internetowego o charakterze giełdowej agencji informacyjnej
 • opracowanie zasad przetwarzania danych osobowych dla jednego z największych wydawnictw prasowych, posiadającego oprócz tytułów prasowych (papierowych) także portal złożony z wielu serwisów internetowych.
 • obsługę prawną wszystkich umów związanych z ogólnopolską, obejmującą wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe kampanią promocyjną dużego przedsiębiorcy, w tym umów zakupu czasu antenowego, umów związanych z produkcją spotów reklamowych i umów z agencjami reklamowymi

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl