EN

a

Proces
inwestycyjny-budowlany

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki. Zadania tego nie można jednak wykonać należycie jeśli się nie przewidzi, że: będzie walka z nadzorem budowlanym, projekt budowlany będzie miał luki i wady, inwestor będzie zmieniał zdanie w trakcie budowy, stan prawny nieruchomości, na której miała powstać inwestycja, nie odpowiada rzeczywistości, mapy geodezyjne są nieaktualne, przyłącze gazowe będzie opóźnione o wiele miesięcy, a jakość robót budowlanych pozostawiać będzie wiele do życzenia. Niewielu jest prawników, którzy widzieli próbę ściskania betonu, albo negocjowali z kierownikiem budowy zmianę materiałów izolacyjnych hali magazynu wysokiego składowania. My mamy takie doświadczenia i wykorzystujemy je w pracy czysto prawniczej.

>
Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa budowlanego, gdyż w szczególności:
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną przy budowie obiektów przemysłowych, poczynając od nabycia nieruchomości, przez procedurę pozwolenia na budowę, umowy z projektantami i wykonawcami, a na procedurze odbiorowej i egzekucji zobowiązań gwarancyjnych kończąc
  • Świadczymy pomoc prawną przy obsłudze procesu budowlanego inwestycji komunalnych (sieci kanalizacyjne, drogi publiczne itp.)
  • Tworzymy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, w tym architektami i projektantami z innych branż
  • Prowadzimy postępowania administracyjne związane z procesem budowlanym, w szczególności w związku z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę (zezwoleń na realizację inwestycji dróg i sieci kanalizacyjnych
  • Prowadzimy negocjacje i spory sądowe związane z występującymi między uczestnikami procesu budowlanego konfliktami, dotyczącymi rozliczeń, a także wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji
Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu warto wymienić:
  • Kompleksową pomoc prawną w związku z budową obiektu biurowo-magazynowego pod Warszawą
  • Wieloletnią obsługę prawną spraw wynikających z działalności spółki – projektanta i wykonawcy inwestycji komunalnych, głównie dróg
  • Obsługę prawną wyburzenia kompleksu obiektów przemysłowych o nieuregulowanym stanie prawnym

Zobacz także informację o doświadczeniach kancelarii w zakresie Prawa zamówień publicznych.

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl