EN

a

O NAS

NASZ ZESPÓŁ
DYSPONUJE
POTENCJAŁEM
INTELEKTUALNYM
I DOŚWIADCZENIEM

pozwalającym podjąć każde wyzwanie i konkurować w zakresie przedsięwzięć realizowanych na terenie Polski z największymi kancelariami międzynarodowymi.

>

AKTUALNOŚCI >

Wypłata zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariuszy bez opodatkowania zryczałtowanym PIT

W marcu 2023 roku Kancelaria Porębski i Wspólnicy z sukcesem zakończyła spór przed Wojewódzkim sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczący obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej wypłacanych...

Estoński CIT

Z pierwszym dniem lutego kolejny nasz klient wybrał opodatkowanie w wariancie tzw. „estońskiego CITu. Wsparcie kancelarii polegało nie tylko na zdiagnozowaniu zasadności tej decyzji, ale także na przygotowaniu spółki. W estoński CIT można wejść w dowolnym momencie...

Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2023 roku przypada pierwszy autozapis w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Regulacja, o której mowa dotyczy każdego przedsiębiorcy, w tym mikro i małego. Każdy pracodawca zobowiązany jest do poinformowania zatrudnionych osób...

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POLECAMY

PRAWO MEDIALNE

LUDZIE >

Olgierd Porębski

radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

 

Marta Mikołajczyk

radca prawny

Anna Kozak

radca prawny

Krzysztof Smalira

radca prawny

Katarzyna Kowalczyk

radca prawny

Anna Kopytowska

radca prawny

Paulina Kuta

radca prawny

Piotr Kloc

radca prawny

Paweł Rycerz

radca prawny

Rafał Adamczak

adwokat

Aleksandra Chyb

Aplikantka adwokacka

Agnieszka Warmuzińska

Adwokat

Maksymilian Bury

aplikant adwokacki

Konrad Frankiewicz

Aplikant radcowski

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl