EN

a

Prawo konsumenckie

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów. Ci, którzy uważają, że regulamin serwisu internetowego da się stworzyć kopiując po kawałku różne regulaminy znalezione w sieci, płacą podwójnie – konsumentowi, za naruszenie jego praw i UOKiK tytułem kary.

>

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał przepisów poważnie ryzykuje i musi się liczyć między innymi z:

 • roszczeniami konsumentów, polegającymi zwłaszcza na żądaniu zwrotu pieniędzy, w związku z prawem odstąpienia od umowy, wykonywanym nawet wiele miesięcy po dokonaniu zakupu towaru lub usługi,
 • sankcjami ze strony UOKiK (kara pieniężna w wysokości do 10% rocznego przychodu),
 • grzywnami nakładanymi bezpośrednio na osoby zarządzające firmą,
 • pozwami prawdziwych i pseudo-konsumenckich organizacji dotyczącymi klauzul niedozwolonych w regulaminach i umowach z konsumentami,
 • zarzutami i roszczeniami firm konkurencyjnych, opartymi zwłaszcza na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na zagadnienie przestrzegania praw konsumenckich warto spojrzeć jak na inwestycję – kto w tej dziedzinie działa zgodnie z prawem, ten:

 • buduje renomę i pozytywny wizerunek swej firmy, unikając jednocześnie zagrożenia związanego z masową krytyką w serwisach społecznościowych i na forach internetowych,
 • chroni wartość swej firmy, gdyż ogranicza ryzyko roszczeń i kar; ma to szczególne znaczenie dla inwestorów oraz przy wycenie przedsiębiorstw.
Świadczymy usługi polegające na rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych przedsiębiorców adresujących swą ofertę do konsumentów, w szczególności firm z branży e-commerce, a w tym:
 • Usługi elektroniczne – Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza poprzez tworzenie odpowiednich regulaminów, ogólnych warunków umów i wzorów umów, z uwzględnieniem wszelkich regulacji dotyczących usług elektronicznych,
 • e-sklepy – Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania sklepów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawierania umów na odległość, wykonywania obowiązków informacyjnych na każdym etapie procesu sprzedażowego itd.,
 • Mobile – Przygotowujemy regulacje dla usług świadczonych przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne,
 • Reklama – Konsultujemy treść materiałów reklamowych oraz przygotowujemy umowy dotyczące kampanii reklamowych, mając na względzie prawne regulacje chroniące konsumentów,
 • Płatności on-line – Opracowujemy zagadnienia dotyczące świadczenia usług płatniczych w Internecie i korzystania z takich usług przez przedsiębiorców z branży e-commerce (działalność regulowana, związana z organizowaniem internetowych systemów płatności i rozliczeń),
 • Dane osobowe – Opracowujemy zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dla serwisów internetowych,
 • Rękojmia i gwarancja – Przygotowujemy wzory dokumentów i procedury postępowań reklamacyjnych.

Na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowaliśmy część prawną podręcznika wdrożenia Ustawy o prawach konsumenta.

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl