EN

a

AKTUALNOŚCI

Wdrożenie ulgi B+R

10 grudnia 2021

Dział podatkowy kancelarii Porębski i Wspólnicy z sukcesem zakończył projekt wdrożenia ulgi podatkowej B+R u naszego klienta, uzyskując obniżenie opodatkowania CIT w wysokości blisko jednego miliona złotych za okres 2018-2020.

Ulga podatkowa na badania i rozwój polega – w pewnym uproszczeniu – na możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatków na działalność badawczo-rozwojową w podwójnej wysokości (za lata 2018 – 2021), a od roku 2022 niektóre wydatki na działalność badawczo-rozwojową będą mogły być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu nawet w potrójnej wysokości.

Działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu prawa podatkowego, to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.  Choć powyższa definicja na pierwszy rzut oka wydaje się dotyczyć tylko bardzo wyspecjalizowanych podmiotów, to w rzeczywistości jako działalność badawczo-rozwojową można zakwalifikować działania podejmowane przez przedsiębiorców z niemal każdej z branż (np. usługowych, finansowych, produkcyjnych).

Nie wszystkie jednak wydatki związane z ww. działalnością kwalifikują się do podwójnego lub potrójnego zaliczenia w kosztach uzyskania przychodu (jako tzw. koszty kwalifikowane). Do kategorii kosztów kwalifikowanych można zaliczyć jedynie wskazane w przepisach wydatki na: wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilnoprawne), materiały i surowce, urządzenia, odpisy amortyzacyjne oraz koszty ochrony patentowej. Nie kwalifikują się natomiast, poza pewnymi wyszczególnionymi w przepisach przypadkami, wydatki na usługi zewnętrzne (np. w wydatki na wynagrodzenia osób współpracujących przy projektach badawczo-rozwojowych w modelu B2B).

Wdrożenie ulgi B+R jest pracochłonne, ale może być również bardzo opłacalne. Zastosowanie ulgi B+R pozwala na otrzymanie od fiskusa zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Nadpłata przysługuje podatnikowi na podstawie złożonej deklaracji podatkowej (złożonej wraz z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR). W przypadku rozliczania ulgi za wcześniejsze lata podatkowe (korekt deklaracji PIT lub CIT) dodatkowo niezbędne jest uzyskanie dla podatnika decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego stwierdzającej nadpłatę.