EN

a

AKTUALNOŚCI

Pracownicze Plany Kapitałowe

9 stycznia 2023

W 2023 roku przypada pierwszy autozapis w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Regulacja, o której mowa dotyczy każdego przedsiębiorcy, w tym mikro i małego.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do poinformowania zatrudnionych osób (pracowników/zleceniobiorców), także tych które miały już okazję złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym, automatycznym zapisaniu ich do programu PPK z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Powyższy obowiązek informacyjny należy spełnić do 28 lutego 2023 roku.

Każda osoba zatrudniona uprawniona jest do ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat w ramach PPK, przy czym rezygnacja ta dla swej skuteczności (w odniesieniu do w/w autozapisu) powinna zostać złożona po 1 marca 2023 roku, w formie pisemnej lub elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym).

W przypadku niezłożenia przez osobę zatrudnioną rezygnacji z dokonywania wpłat w ramach PPK, pracodawca zobowiązany będzie do naliczania i pobierania składek na PPK, a w dalszej kolejności przekazywania ich do instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Dotychczasowe rezygnacje z PPK są bezskuteczne w odniesieniu do tegorocznego autozapisu; tym samym brak złożenia ponownej rezygnacji po 1 marca, będzie skutkował objęciem osoby zatrudnionej PPK.