a
LUDZIE

Olgierd Porębski

radca prawny i wspólnik zarządzający
w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Porębski i Wspólnicy. Oprócz rzetelnej obsługi prawnej, wspiera swych klientów wiedzą biznesową, znajomością tendencji i zjawisk rynkowych oraz zrozumieniem potrzeb marketingowych. Koncentruje się na znajdowaniu praktycznych rozwiązań.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z inwestycjami, transakcjami typu M&A oraz restrukturyzacją spółek, a także w prawie Internetu (prawie autorskim, prawie reklamy, ochronie dóbr osobistych i wizerunku, prawie prasowym, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach ochrony danych osobowych). Prowadził wiele procesów sprzedażowych, inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dotyczących małych, średnich i dużych spółek.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarki Elektronicznej – organizacji przedsiębiorców branży e-commerce. Przygotowywał stanowisko e-Izby w takich kwestiach jak nowelizacja prawa konsumenckiego, czy nowe rozporządzenie unijne dot. ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym sądu e-Izby – jej organu statutowego. Brał udział w pracach organów statutowych kilku innych organizacji branżowych (takich jak Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, czy Polskie Badania Internetu) współprojektując ich regulacje wewnętrzne. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu oraz znawcą prawnej i biznesowej problematyki finansowania społecznościowego.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Marta Mikołajczyk

radca prawny

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Cechuje ją pełen profesjonalizm wynikający z naukowego zacięcia do pogłębiania wiedzy prawniczej oraz wyjątkowy zmysł analityczny.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z produkcją i dystrybucją filmową, w prawie znaków towarowych, w szeroko rozumianym prawie Internetu, w tym prawie konsumenckim i zagadnieniach dotyczących usług elektronicznych, w prawie reklamy, ochronie dóbr osobistych i wizerunku, a także w prawie nieuczciwej konkurencji.

Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.

Anna Kozak

radca prawny

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, w tym prawa e-commerce, prawa, ochrony konsumentów jak również prawa handlowego oraz zamówień publicznych.

Ukończyła szkolenia z zakresu prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa zamówień publicznych oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych obsługujących podmioty korporacyjne.

Posługuje się językiem angielskim.

Krzysztof Smalira

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W praktyce zawodowej koncentruje się na prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym, w tym prawie spółek handlowych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradztwa podatkowego. Jest także autorem artykułów i komentarzy prasowych z zakresu prawa podatkowego.

Posługuje się językiem angielskim.

Bartosz Kłosiński

radca prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie w ramach stypendium. Ukończył Podyplomowe Studia Podatkowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, umów oraz prawa podatkowego. W swojej praktyce doradza Klientom Kancelarii m.in. przy tworzeniu wieloetapowych procesów pozwalających na prawno-podatkową optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstw oraz przy procesach inwestycyjnych.

Z Kancelarią związany od 2017 r.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Katarzyna Kowalczyk

radca prawny

Radca prawny w kancelarii Porębski i Wspólnicy

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w prawie spółek oraz regulacjach dotyczących działalności organizacji pozarządowych, prawie konsumenckim i zagadnieniach dotyczących usług elektronicznych, w prawie reklamy i prawie autorskim, a także w ochronie dóbr osobistych i wizerunku.

Posługuje się językiem angielskim.

Anna Kopytowska

radca prawny

Radca prawny w kancelarii Porębski i Wspólnicy

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła Szkołę Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w prawie spółek handlowych oraz prawie umów, jak również prowadzi transakcje typu M&A. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym fundacji oraz stowarzyszeń, a także procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Paulina Kuta

radca prawny

Radca prawny w kancelarii Porębski i Wspólnicy

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie dotyczącym cudzoziemców, prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym, w tym prawie spółek handlowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Piotr Kloc

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta Uniwersytetu w Konstancji.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, a w szczególności w zakresie prawa nowych technologii, konkurencji, danych osobowych i ochrony konsumentów. Doradza w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, a także w trakcie bieżącej działalności gospodarczej.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Paweł Chmiel

radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W praktyce zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru prawa własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego, jak również ochrony dóbr osobistych. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego. Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy wspierając Klientów Kancelarii w kwestiach związanych z zatrudnieniem.

Istotnym aspektem jego działalności jest praktyka procesowa –  reprezentuje Klientów Kancelarii w procesach cywilnych i gospodarczych. Zaangażowany jest m.in. w prowadzenie spraw sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych, jak również w postępowania z zakresu ochrony praw własności intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim.

Rafał Adamczak

adwokat

Adwokat w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów.

Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe.

Posługuje się językiem angielskim.

Patrycja Miszczyk

aplikantka radcowska

Aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nowych technologii – głownie ochronie danych osobowych, prawie IT i szeroko rozumianej ochronie praw konsumenta, także związanej z usługami elektronicznymi.

Posługuje się językiem angielskim.

Agnieszka Warmuzińska

aplikantka adwokacka

Adwokatka w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W ramach stypendium studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bolonii. Obroniła pracę magisterską pt. „Prawo mody a prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Wojciecha Kowalskiego, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (a w szczególności prawie autorskim i prawie znaków towarowych). Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa bankowego z naciskiem na regulacje dotyczące usług płatniczych, również w aspekcie procesowym.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Michał Jabłoński

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem: „Działalność gospodarcza zawodników i klubów sportowych” napisaną pod kierunkiem dr Dariusza Szafrańskiego. Podczas studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, a także prawa sportowego.

Posługuje się językiem angielskim.

Paweł Bernatowicz

Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł interesuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim w kontekście produkcji filmowych. Wspiera prawników w obszarze doradztwa prawnego dla podmiotów branży filmowej i IT, również w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz prawa handlowego. Pragnie promować alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego podczas 16th ICC International Commercial Mediation Competition i organizator trzeciej edycji konkursu Warsaw High School Moot Court.

Biegle posługuje się językiem angielskim.