Ochrona danych osobowych

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jest poważną bolączką całego biznesu, a zwłaszcza branży e-commerce i firm ukierunkowanych na konsumentów. Największym problemem nie jest przy tym wdrożenie oderwanych od rzeczywistości, a wymaganych przepisami procedur wewnętrznych. Wyzwanie stanowi tworzenie baz danych, które w sposób niezakłócony będzie można wykorzystywać w celach marketingowych, zwłaszcza w komunikacji elektronicznej, a w razie potrzeby przenieść na inny podmiot. Wielu przedsiębiorców w sposób bardzo bolesny przekonało się co znaczy konieczność likwidacji bazy danych z kilkudziesięcioma tysiącami rekordów, ze względu na gromadzenie danych osobowych niezgodnie z prawem. Przygotowanie procesu przetwarzania danych osobowych przez naszą kancelarię eliminuje takie ryzyko.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż w szczególności:

  • Opracowujemy zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dla serwisów internetowych
  • Opracowujemy procedury wewnętrzne przetwarzania danych osobowych dla firm występujących zarówno w roli administratorów, jak i procesorów danych
  • Przygotowujemy umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Przygotowujemy rozwiązania dotyczące mailingu i innych form korzystania z danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Przygotowujemy umowy dotyczące tworzenia baz danych, licencji na korzystanie z baz danych oraz umowy przenoszące bazy danych

Z ważniejszych doświadczeń kancelarii w dziedzinie ochrony danych osobowych warto wymienić:

  • kompleksowe opracowanie zasad i przygotowanie dokumentów wewnętrznych oraz regulaminów i klauzul zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla jednego z największych portali internetowych w Polsce
  • opracowanie zasad i dokumentów przetwarzania danych osobowych dla organizatora festiwalu filmowego
  • opracowanie zasad i dokumentów przetwarzania danych osobowych dla międzynarodowej firmy medycznej
  • uczestnictwo w charakterze ekspertów z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej – organizacji przedsiębiorców z branży e-commerce, w pracach prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji dotyczących nowego unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, które zastąpić ma obecnie obowiązujące regulacje polskiego prawa

Przy kompleksowym wdrażaniu regulacji RODO kancelaria współpracuje z informatykami i specjalistami od technik zabezpieczeń.