a

Składka zdrowotna

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” znajduje się informacja dotycząca składki zdrowotnej. Zgodnie z nią ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskujący przychody z więcej niż jednej spółki w...