Proces inwestycyjny-budowlany

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki. Zadania tego nie można jednak wykonać należycie jeśli się nie przewidzi, że: będzie walka z nadzorem budowlanym, projekt budowlany będzie miał luki i wady, inwestor będzie zmieniał zdanie w trakcie budowy, stan prawny nieruchomości, na której miała powstać inwestycja, nie odpowiada rzeczywistości, mapy geodezyjne są nieaktualne, przyłącze gazowe będzie opóźnione o wiele miesięcy, a jakość robót budowlanych pozostawiać będzie wiele do życzenia. Niewielu jest prawników, którzy widzieli próbę ściskania betonu, albo negocjowali z kierownikiem budowy zmianę materiałów izolacyjnych hali magazynu wysokiego składowania. My mamy takie doświadczenia i wykorzystujemy je w pracy czysto prawniczej.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa budowlanego, gdyż w szczególności:

  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną przy budowie obiektów przemysłowych, poczynając od nabycia nieruchomości, przez procedurę pozwolenia na budowę, umowy z projektantami i wykonawcami, a na procedurze odbiorowej i egzekucji zobowiązań gwarancyjnych kończąc
  • Świadczymy pomoc prawną przy obsłudze procesu budowlanego inwestycji komunalnych (sieci kanalizacyjne, drogi publiczne itp.)
  • Tworzymy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, w tym architektami i projektantami z innych branż
  • Prowadzimy postępowania administracyjne związane z procesem budowlanym, w szczególności w związku z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę (zezwoleń na realizację inwestycji dróg i sieci kanalizacyjnych
  • Prowadzimy negocjacje i spory sądowe związane z występującymi między uczestnikami procesu budowlanego konfliktami, dotyczącymi rozliczeń, a także wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji

Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu warto wymienić:

  • Kompleksową pomoc prawną w związku z budową obiektu biurowo-magazynowego pod Warszawą
  • Wieloletnią obsługę prawną spraw wynikających z działalności spółki – projektanta i wykonawcy inwestycji komunalnych, głównie dróg
  • Obsługę prawną wyburzenia kompleksu obiektów przemysłowych o nieuregulowanym stanie prawnym

Zobacz także informację o doświadczeniach kancelarii w zakresie Prawa zamówień publicznych.