Prawo zamówień publicznych

Nasza kancelaria współpracuje zarówno z przedsiębiorcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne, jak i z zamawiającymi – podmiotami z sektora publicznego. Suma zdobytych w ten sposób doświadczeń pozwala nam lepiej rozumieć działanie w praktyce Prawa zamówień publicznych i dostrzegać to, czego nie da się wyczytać z ustawy. Wiemy czego oczekują zamawiający i które zagadnienia z ich perspektywy wymagają szczególnych zabezpieczeń prawnych. Potrafimy też z dużym prawdopodobieństwem ocenić szansę powodzenia odwołania wnoszonego przez wykonawcę do KIO.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych, gdyż w szczególności:

  • kompleksowo przygotowujemy i obsługujemy prawnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • opiniujemy SIWZ i inne dokumenty przetargowe pod kątem ich zgodności z prawem
  • projektujemy dla zamawiających umowy w sposób gwarantujący im kontrolę nad przebiegiem realizacji zamówienia i skuteczne egzekwowanie zobowiązań wykonawców
  • opiniujemy przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych
  • reprezentujemy strony w postępowaniach odwoławczych
  • doradzamy w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów powstających w trakcie realizacji zamówień publicznych (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zmiana umów itp.)
  • prowadzimy obsługę prawną egzekucji zobowiązań stron umowy o zamówienie publiczne (zwłaszcza gwarancyjnych)

Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu w dziedzinie zamówień publicznych warto wymienić:

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamówienia przewyższającego tzw. progi unijne dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Reprezentowanie renomowanej międzynarodowej firmy medycznej w szeregu postępowań przed KIO
  • Wieloletnią obsługę prawną spraw z zakresu zamówień publicznych wynikających z działalności spółki – projektanta i wykonawcy inwestycji komunalnych