Prawo własności intelektualnej

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej. Świadczymy pomoc prawną związaną z tą tematyką między innymi w następujących sprawach:

 • przygotowywanie umów związanych z produkcją audiowizualną, w szczególności w imieniu producentów, ze współtwórcami utworów audiowizualnych
 • przygotowywanie umów licencyjnych na nadawanie utworów słowno-muzycznych i audiowizualnych oraz inne formy ich eksploatacji
 • przygotowywanie umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • przygotowywanie umów dotyczących wdrożeń informatycznych (programy komputerowe, bazy danych, serwisy internetowe)
 • przygotowywanie umów licencyjnych na oprogramowanie i bazy danych
 • przygotowywanie umów dotyczących przenoszenia praw do znaków towarowych oraz licencji na korzystanie ze znaków towarowych
 • opracowywanie regulaminów gromadzenia lub korzystania z treści i zasobów udostępnianych w serwisach internetowych
 • przygotowywanie umów na usługi typu cloud computing
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z ochroną praw autorskich i praw własności przemysłowej

Z ważniejszych doświadczeń kancelarii warto wymienić:

 • przeprowadzenie z sukcesem wielu sporów sądowych dotyczących ochrony praw autorskich oraz znaków towarowych
 • obsługę prawną umów związanych z utworzeniem i wdrożeniem kompleksowego rozwiązania informatycznego dla wydawnictwa prasowego
 • przygotowanie regulaminów serwisów składających się na duży portal internetowy, normujących m.in. zasady zamieszczania treści i komercyjnego ich wykorzystania
 • przygotowanie umów na emisję programów radiowych i telewizyjnych na platformach cyfrowych i w multipleksie mobilnym
 • opracowanie umowy licencji dystrybucyjnej oprogramowania pomiędzy jego zagranicznym producentem a polską firmą handlową
 • opracowanie pakietu umów związanych produkcją filmu, pomiędzy jego producentem a scenarzystami, reżyserem, aktorami i innymi osobami