Prawo pracy

Prawo pracy stosuje każda firma, lecz nie każda zdaje sobie sprawę z ryzyk wynikających z lekceważenia tej pozornie banalnej tematyki. Problematyczne nie jest jednak rozwiązywanie umów o pracę, lecz zapewnienie przedsiębiorcy bezpieczeństwa w takich sferach jak prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji, zapisane w sposób możliwy do wyegzekwowania. Rekomendujemy naszym klientom, aby przy pierwszej okazji dokonali generalnego przeglądu spraw pracowniczych, a następnie uporządkowali je, zyskując bezpieczeństwo prawne na zapleczu swej działalności.

Świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie prawa pracy, a w szczególności:

  • tworzymy wzory umów o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzeniu mienia i innych dokumentów potrzebnych pracodawcy, stosownie do jego specyfiki, uwzględniając kwestie związane z prawami autorskimi i pokrewnymi
  • przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i inne dokumenty stanowiące wewnętrzne regulacje z zakresu stosunków pracowniczych, jak regulaminy premiowania, korzystania z mienia pracodawcy itp.
  • opiniujemy dokumenty związane z rozwiązywaniem umów o pracę
  • przygotowujemy i koordynujemy procesy zwolnień grupowych
  • prowadzimy negocjacje i spory ze związkami zawodowymi
  • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych wynikających ze stosunków pracy

Wśród ważniejszych doświadczeń kancelarii warto wymienić:

  • Obsługa prawna procesu restrukturyzacji i uporządkowania spraw prawnych związanych z zatrudnieniem w firmie dystrybucyjnej
  • Opracowanie kompletu wzorów umów i regulaminów dla dużej firmy z branży internetowej, uwzględniających w szczególności zagadnienia prawno-autorskie oraz złożony system premiowania przedstawicieli handlowych
  • Audyty spraw pracowniczych w firmach świadczących usługi transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z czasem pracy i motywacyjnym systemem wynagradzania
  • Zakończony pełnym sukcesem spór sądowych z powództwa pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, przeciwko byłemu pracodawcy, o zapłatę z szeregu tytułów kwoty przekraczającej dwieście tysięcy złotych