Prawo medialne

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa medialnego i działalności marketingowej, gdyż w szczególności:

 • prowadzimy postępowania związane z procesem koncesyjnym dla nadawców radiowych i telewizyjnych
 • opracowujemy rozwiązania dotyczące zarządzania prawami autorskimi dla firm pozyskujących treści z różnych źródeł i udostępniających je w swoich serwisach internetowych
 • świadczymy pomoc prawną w związku z ochroną treści przed nielegalnym (pasożytniczym) wykorzystaniem
 • tworzymy i negocjujemy umowy o usługi reklamowe
 • tworzymy i negocjujemy umowy związane z produkcją audiowizualną, w tym z autorami utworów składowych i artystami wykonawcami
 • świadczymy usługi pomocy prawnej w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • opracowujemy ogólne warunki umów reklamowych oraz wzory umów reklamowych dla podmiotów świadczących usługi reklamowe
 • opracowujemy regulaminy premiowania handlowców odpowiedzialnych za pozyskanie reklam, zarówno zatrudnianych na podstawie umów o pracę, jak i freelancerów
 • opracowujemy rozwiązania dotyczące systemowego podejścia do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych
 • prowadzimy sprawy sądowe w imieniu i przeciwko mediom, w sprawach prasowych – o ochronę dóbr osobistych i publikację sprostowań

Z ważniejszych doświadczeń kancelarii warto wymienić:

 • Pełną obsługę prawną przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu muzycznego serwisu internetowego (w formule simulcasting oraz near-on-demand)
 • przygotowanie kompletu analiz i wzorów dokumentów dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu serwisu internetowego o charakterze giełdowej agencji informacyjnej
 • opracowanie zasad przetwarzania danych osobowych dla jednego z największych wydawnictw prasowych, posiadającego oprócz tytułów prasowych (papierowych) także portal złożony z wielu serwisów internetowych.
 • obsługę prawną wszystkich umów związanych z ogólnopolską, obejmującą wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe kampanią promocyjną dużego przedsiębiorcy, w tym umów zakupu czasu antenowego, umów związanych z produkcją spotów reklamowych i umów z agencjami reklamowymi