Prawo konsumenckie

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów. Ci, którzy uważają, że regulamin serwisu internetowego da się stworzyć kopiując po kawałku różne regulaminy znalezione w sieci, płacą podwójnie – konsumentowi, za naruszenie jego praw i UOKiK tytułem kary.

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał przepisów poważnie ryzykuje i musi się liczyć między innymi z:

 • roszczeniami konsumentów, polegającymi zwłaszcza na żądaniu zwrotu pieniędzy, w związku z prawem odstąpienia od umowy, wykonywanym nawet wiele miesięcy po dokonaniu zakupu towaru lub usługi,
 • sankcjami ze strony UOKiK (kara pieniężna w wysokości do 10% rocznego przychodu),
 • grzywnami nakładanymi bezpośrednio na osoby zarządzające firmą,
 • pozwami prawdziwych i pseudo-konsumenckich organizacji dotyczącymi klauzul niedozwolonych w regulaminach i umowach z konsumentami,
 • zarzutami i roszczeniami firm konkurencyjnych, opartymi zwłaszcza na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na zagadnienie przestrzegania praw konsumenckich warto spojrzeć jak na inwestycję – kto w tej dziedzinie działa zgodnie z prawem, ten:

 • buduje renomę i pozytywny wizerunek swej firmy, unikając jednocześnie zagrożenia związanego z masową krytyką w serwisach społecznościowych i na forach internetowych,
 • chroni wartość swej firmy, gdyż ogranicza ryzyko roszczeń i kar; ma to szczególne znaczenie dla inwestorów oraz przy wycenie przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi polegające na rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych przedsiębiorców adresujących swą ofertę do konsumentów, w szczególności firm z branży e-commerce, a w tym:

 • Usługi elektroniczne – Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza poprzez tworzenie odpowiednich regulaminów, ogólnych warunków umów i wzorów umów, z uwzględnieniem wszelkich regulacji dotyczących usług elektronicznych,
 • e-sklepy – Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania sklepów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawierania umów na odległość, wykonywania obowiązków informacyjnych na każdym etapie procesu sprzedażowego itd.,
 • Mobile – Przygotowujemy regulacje dla usług świadczonych przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne,
 • Reklama – Konsultujemy treść materiałów reklamowych oraz przygotowujemy umowy dotyczące kampanii reklamowych, mając na względzie prawne regulacje chroniące konsumentów,
 • Płatności on-line – Opracowujemy zagadnienia dotyczące świadczenia usług płatniczych w Internecie i korzystania z takich usług przez przedsiębiorców z branży e-commerce (działalność regulowana, związana z organizowaniem internetowych systemów płatności i rozliczeń),
 • Dane osobowe – Opracowujemy zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dla serwisów internetowych,
 • Rękojmia i gwarancja – Przygotowujemy wzory dokumentów i procedury postepowań reklamacyjnych.

 

Na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowaliśmy część prawną podręcznika wdrożenia Ustawy o prawach konsumenta.