Prawo konsumenckie

Firmom, które sprzedają swe towary lub świadczą usługi konsumentom rekomendujemy posługiwanie się wzorami umów i ogólnymi warunkami umów (regulaminami). Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów. Ci, którzy uważają, że regulamin serwisu internetowego da się stworzyć kopiując po kawałku różne regulaminy znalezione w sieci, płacą podwójnie – za naruszenie praw konsumentów i za naruszenie praw autorskich. Produkty naszej kancelarii to syntetyczne kompilacje wszystkich adekwatnych w danej sytuacji przepisów, dostosowane do potrzeb klienta.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego, gdyż w szczególności:

  • Opracowujemy ogólne warunki umów i regulaminy serwisów internetowych, zarówno sprzedażowych, jak i usługowych
  • Opracowujemy wzory umów z konsumentami
  • Analizujemy ogólne warunki umów i wzory umów pod kątem eliminowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
  • Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z organizacjami konsumenckimi lub pseudo-konsumenckimi

Zapraszamy do zapoznania się z witryną internetową www.lexecom.pl poświęconą naszej specjalizacji w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży e-commerce, dla której prawo konsumenckie ma szczególnie istotne znaczenie.