Prawo umów

Dobrze napisana umowa to taka, w które każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”. Przygotowywane przez nas kontrakty mają się sprawdzić w boju, czyli w sytuacji sporu między stronami. Projektujemy każdą klauzulę z myślą o ochronie najważniejszych interesów naszego klienta, przewidując możliwe konflikty. Szczycimy się umiejętnością pisania umów, co w brew pozorom wcale nie jest oczywiste.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego, gdyż w szczególności:

  • Opracowujemy ogólne warunki umów i regulaminy serwisów internetowych, zarówno sprzedażowych, jak i usługowych
  • Opracowujemy wzory umów z konsumentami
  • Analizujemy ogólne warunki umów i wzory umów pod kątem eliminowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
  • Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z organizacjami konsumenckimi lub pseudo-konsumenckimi

Zapraszamy do zapoznania się z witryną internetową www.lexecom.pl poświęconą naszej specjalizacji w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży e-commerce, dla której prawo konsumenckie ma szczególnie istotne znaczenie.