Prawo umów

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

Przygotowywane przez nas kontrakty mają się sprawdzić w boju, czyli w sytuacji sporu między stronami. Projektujemy każdą klauzulę z myślą o ochronie najważniejszych interesów naszego klienta, przewidując możliwe konflikty. Szczycimy się umiejętnością pisania umów, co w brew pozorom wcale nie jest oczywiste.