Prawo Internetu

W naszej praktyce pojęcie „prawa Internetu” definiujemy jako zagadnienia bezpośrednio związane z dwoma zasadniczymi profilami działalności: pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem treści oraz sprzedażą towarów i usług. Regulacje prawne nie nadążają za rozwojem biznesu internetowego, często stawiając mu niezrozumiałe bariery. Dlatego nasze zadanie polega często na poinformowaniu klienta o wszelkich ryzykach oraz podjęciu działań polegających na ich zminimalizowaniu..

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa Internetu. Świadczymy pomoc prawną związaną z tą tematyką między innymi w następujących sprawach:

  • opracowujemy regulaminy gromadzenia lub korzystania z treści i zasobów udostępnianych w serwisach internetowych
  • przygotowujemy umowy na usługi typu cloud computing
  • opracowujemy rozwiązania dotyczące zarządzania prawami autorskimi dla firm pozyskujących treści z różnych źródeł i udostępniających je w swoich serwisach internetowych
  • przygotowujemy kompleksowe regulacje prawne dla sklepów internetowych i serwisów internetowych służących świadczeniu usług, obejmujące zagadnienia usług elektronicznych, umów zawieranych na odległość, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych itd.

Z ważniejszych doświadczeń kancelarii w dziedzinie prawa Internetu warto wymienić:

  • Kompleksową obsługę prawną jednego z największych polskich portali
  • Opracowanie regulacji prawnych dla serwisu – radia w sieci
  • Przygotowanie wzoru umowy dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w formule cloud computing
  • Opracowanie regulaminów wielu sklepów internetowych

Zapraszamy do zapoznania się również z zakładką Prawo konsumenckie i Prawo medialne.