Postępowania sądowe i arbitrażowe

Spór sądowy między podmiotami biznesowymi rzadko przynosi komukolwiek korzyści i jest na ogół konsekwencją fiaska negocjacji lub brutalnego działania jednej ze stron bez poszanowania praw drugiej. Nigdy nie rekomendujemy klientom pozywania przeciwnika bez wyczerpania innych dróg porozumienia, ponieważ wynik procesu jest zawsze obciążony istotnym ryzykiem, wynikającym z faktu, że sędziowie też są tylko ludźmi. Z drugiej strony musimy przyznać, że uwielbiamy skomplikowane procesy sądowe, stanowiące prawdziwe pole do popisu dla profesjonalnych prawników. Nasz zespół ma na koncie bardzo wiele sukcesów, w często bardzo trudnych sprawa.

Występujemy w imieniu naszych klientów przed sądami cywilnymi, pracy, administracyjnymi, a także arbitrażowymi. Zapewniamy reprezentację w sprawach karnych, o ile mają związek z prowadzoną przez naszych klientów działalnością gospodarczą.

Wśród ważniejszych doświadczeń procesowych kancelarii warto wymienić:

  • Reprezentowanie stron w dziesiątkach spraw o ochronę dóbr osobistych, w znakomitej większości zakończonych korzystnym wyrokiem
  • Reprezentowanie stron w wielu sprawach dotyczących praw własności intelektualnej (praw autorskich lub znaków towarowych)
  • Zakończony pełnym sukcesem spór sądowy z powództwa pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, przeciwko byłemu pracodawcy, o zapłatę z szeregu tytułów kwoty przekraczającej dwieście tysięcy złotych
  • Reprezentowanie firmy farmaceutycznej w sprawie prowadzonej przed sądem arbitrażowym przy ICC w Paryżu
  • Reprezentowanie wspólników spółki w czterech równoległych postępowaniach arbitrażowych, związanych z wielowątkowym konfliktem wspólników