Podatki

Rzetelna obsługa prawna nie może się obejść bez konsultacji podatkowej. Dzięki kompetencjom naszego zespołu, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, przygotowywane przez nas umowy, regulaminy, a przede wszystkim transakcje na udziałach, akcjach i przedsiębiorstwach, są na bieżąco badane i optymalizowane podatkowo.

Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu, obrazujących charakter świadczonych przez kancelarię usług doradczych z zakresu prawa podatkowego, warto wymienić:

  • Opracowanie uwarunkowań podatkowych i optymalizacja procesu restrukturyzacji spółki, obejmującego wydzielenia nowej spółki oraz jednoczesne przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na inny podmiot
  • Opracowanie strategii podatkowej dla akcjonariuszy spółki zbywających swe akcje w formule tzw. earnout-u
  • Opracowanie optymalizacji podatkowej procesu restrukturyzacji spółki znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, celem utworzenia podmiotu o zdrowych fundamentach
  • Uzyskanie wielu korzystnych interpretacji podatkowych, w tym części na drodze sądowych postepowań odwoławczych