Olgierd Porębski

Radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Porębski i Wspólnicy. Oprócz rzetelnej obsługi prawnej, wspiera swych klientów wiedzą biznesową, znajomością tendencji i zjawisk rynkowych oraz zrozumieniem potrzeb marketingowych. Koncentruje się na znajdowaniu praktycznych rozwiązań.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z inwestycjami, transakcjami typu M&A oraz restrukturyzacją spółek, a także w prawie Internetu (prawie autorskim, reklamy, ochronie dóbr osobistych i wizerunku, prawie prasowym, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach ochrony danych osobowych). Prowadził wiele procesów sprzedażowych, inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dotyczących małych, średnich i dużych spółek.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarki Elektronicznej – organizacji przedsiębiorców branży e-commerce. Przygotowywał stanowisko eIzby w takich kwestiach jak nowelizacja prawa konsumenckiego, czy nowe rozporządzenie unijne dot. ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym sądu eIzby – jej organu statutowego. Brał udział w pracach organów statutowych kilku innych organizacji branżowych (takich jak Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, czy Polskie Badanie Internetu) współprojektując ich regulacje wewnętrzne.Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu oraz znawcą prawnej i biznesowej problematyki finansowania społecznościowego.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.