Marta Mikołajczyk

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Cechuje ją pełen profesjonalizm wynikający z naukowego zacięcia do pogłębiania wiedzy prawniczej oraz wyjątkowy zmysł analityczny. Jest autorką licznych publikacji prasowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie Internetu, a zwłaszcza w prawie konsumenckim, zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i usług elektronicznych, jak również w prawie autorskim, znaków towarowych, prawie reklamy, ochronie dóbr osobistych i wizerunku oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych.

Aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych dotyczących nowej ustawy konsumenckiej.

Posługuje się językiem angielskim.